top of page

HEB לממן או לא לממן - זו השאלה: השלכות ESG (סביבתיות) של החלטות פיננסיות
הנחיות הוראה – דפי מרצה

ד"ר סופיה גארסיה טורס, ד"ר ליירה גויטיה בריוזבל, מר ג'ון אמלדי אבאסולו, ד"ר מיקל לריינה דיאז
בית הספר למנהל-עסקים, אוניברסיטת דאוסוטו - Deusto - בילבאו, ספרד

קהל יעד:

מקרה בוחן זה מיועד להדרכה בקרב תלמידי תואר ראשון ושני בתחום הניהול, כמו גם עבור אנשי מקצוע וחוקרים בתחום המימון בר-הקיימא.

bottom of page