top of page

HEB לממן או לא לממן - זו השאלה - השלכות ESG (סביבתיות) של החלטות פיננסיות

ד"ר סופיה גארסיה טורס, ד"ר ליירה גויטיה בריוזבל, מר ג'ון אמלדי אבאסולו, ד"ר מיקל לריינה דיאז
בית הספר למנהל-עסקים, אוניברסיטת דאוסוטו - Deusto - בילבאו, ספרד

חברת פאגור מכשירי חשמל (FED) החלה דרכה כסדנת-ייצור קטנה במונדרגון (חבל הבאסקים) בספרד, כאשר החל משנת 1956 ייצרה מבערים ותנורי שמן. מסדנה קטנה זו צמחה חברת פאגור, שהפכה להיות 'ספינת הדגל' של MCC - איגוד הקואופרטיבים של מונדרגון, המהווה דוגמה בולטת לניסיון הקואופרטיבי.

בעשורים האחרונים של המאה שעברה, FED רשמה צמיחה מהירה ועקבית שנשענה על ההבנה שרמת החדשנות של חברה קשורה ישירות לגודלה. ארגון-האם MCC הבין כי צמיחה והתרחבות בינלאומית הנם אמצעי ההישרדות היחידי של FED. כתוצאה מכך, FED הפכה לקבוצה המייצרת מוצרי חשמל ביתיים באינטגרציה אנכית, עם מיקוד ברור בחדשנות, ועם 7 קווי מוצר שונים. מוצרי חברת FEDשווקו במעל 100 מדינות, תוך המשך הישענות על פעילות ייצור מקומית בספרד, אך במקביל תוך אחזקת מתקני ייצור נוספים בשלוש יבשות. החברה הפכה לקואופרטיב התעשייתי השני בגודלו בעולם, ולקואופרטיב הגדול ביותר ברשת הקואופרטיבים של MCC - בעודה מדווחת על הכנסות שנתיות במיליוני אירו, מה שסייע מאד למימון הקואופרטיבים האחרים המשתייכים לתאגיד-האם MCC.

ב-2007 התפוצצה בועת הנדל"ן הספרדית, אשר צמחה לאורך כמעט עשור (זאת בהתאמה לפיצוץ בועת הנדל"ן המקבילה בארה"ב). ב-2006, בספרד נבנו מדי שנה כ-750,000 דירות (יותר מאשר באיטליה, צרפת וגרמניה יחדיו). ב-2012, הנתון ירד אל מתחת ל-40,000 דירות חדשות בשנה. ההשפעה של המשבר הכלכלי של 2008 על שוק מוצרי החשמל הייתה משמעותית בכל רחבי העולם, אך הורגשה במיוחד בספרד - שם המכירות של מוצרי חשמל ברמה המקומית (בספרד) ייצגו מעל 52% ממכירות FED בשנת 2006.

בכדי להיאבק בקיפאון בשוק, FED יישמה תכנית התרחבות גלובלית, אשר מומנה בחלקה ע"י תאגיד-האם MCC, באמצעות מנגנוני הסולידריות שלה, ובזכות מאמצי הקואופרטיבים השותפים ב-MCC, ועובדיהם. בין שנים 2008-2010, חברת FED ביצעה השקעה כוללת של 207 מיליון אירו בהתרחבותה הגלובלית. עם זאת, הפעילות העסקית הניבה הפסדים של 25.7 מיליון דולר ב-2011, והפסדים של 89.9 מיליון אירו בשנת 2012 - למרות הכנסה של 48.4 מיליון אירו שרשמה FEDכחלק מהסכם חלוקת הרווחים עם הקואופרטיבים האחרים בתאגיד MCC. תרחיש זה היה בעייתי לתאגיד MCC, מכיוון ש-FEDייצגה מבחינתה כ-20% מכלל הכנסות הקבוצה (1.167 מיליארד אירו).

בתחילת שנת 2013, רואי החשבון הצביעו על הפסדים גוברים בהון התזרימי של FED, הפסדים שחצו את רף 192 מיליון האירו ב-2012. לחברת FEDהותר ע"י MCC להמשיך בפעילות במידה שהיא תצליח להשיג מימון חיצוני נוסף, אשר MCC והממשל המקומי בספרד הציעו להשתתף רק בחלקו. עם זאת, כאשר FED נזקקה לחילוץ כלכלי נוסף באוקטובר 2013, קואופרטיב האם MCC נדרש להתמודד עם בחירה קשה: האם להמשיך את הזרמת הכספים (פעם נוספת) ולתמוך בתכניות העסקיות של FED, או שמא לעצור את המימון ולאפשר לספינת הדגל של MCC לשקוע?

bottom of page